ICE251, iMOW 2.5 Ton forklift delivery to Enyap Sabun